LOGO IMAGE FOR THE POLISH INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCES OF AMERICA
PIASA Archives Banner

PIASA Archives

PIASA Online Archives Inventory  
Fonds No. 37: Polish Military Technical Institute in London

Date range
(1933)1941-1945(1950)

Biography / History
Acquisition Note: Gift of Stanislaw Borkowski ca. 1950.

Abstract
The first series of the collection contains correspondence between the Polish Military Technical Institute, Technical and Industry Division and the Chief of Planning Board of the Polish Army Headquarters on armament supply for the Polish Armored Forces after the end of World War II. The series "Research Reports" contains analyses written on the basis of intelligence service reports on the development and losses of selected branches of Polish industry (1939-1944) and planning of the reconstruction of armament industry in Poland after the end of War World II. Arrangement in Series: Technical and Industry Division: Correspondence and Research Reports.

Language
English, Polish.

No.TitleDatesLanguages
Technical and Industry Div. - Correspondence
1Correspondence with the Chief of Planning Board of the Polish Army Headquaters on Armament for the Polish Army after the World War II. Funcional range of Wojskowy Instytut Techniczny.1944-1950
Technical and Industry Div. - Research Reports
2Research report on Polish Steel Industry and Steel Works1933-1942
3Research report on the development and losses of selected branches of Polish industry 1939-1941 by Stanislaw Borkowski and Jan Walczynski. London, 1941.1941-1941
4Research report: "Fabryka Materialów Wybuchowych LIGNOZA S.A. - Katowice. Opis wg. Stanu w r. 1939". London, 1944.1944-1944
5Research report: "Inzynierowie i Technicy w Polskich Silach Zbrojnych" by Stanislaw Borkowski. London, 1943.1943-1943
6Research report: "Komunikacja w Polsce" by R.Mglej. London, 1943.
7Research report: "Organizacja Komisji Zakupu Uzbrojenia" by Col. Wladyslaw Ostrowski. London, 1943.1943-1943
8Research report: "Poszukiwania oraz Kopalnictwo Rud Zelaznych i Pirytów w Polsce" by Zygmunt Nowacki. London, 1944.1944-1944
9Research report: "Poszukiwania oraz Kopalnictwo Rud Zelaznych i Pirytów w Polsce" by Zygmunt Nowacki. London, 1944. Updated Edition.1944-1944
10Research report: "Poszukiwania oraz Kopalnictwo Rud Zelaznych i Pirytów w Polsce" by Zygmunt Nowacki. London, 1945.1945-1945
11Research report: "Potencjal Obronny Polski" by Stanislaw Borkowski. London, 1943.1943-1945
12Research report: "Potencjal Przemyslu Niezbedny dla Wykonania Sprzetu dla Sil Zbrojnych" by Stanislaw Borkowski. London, 1944.1944-1944
13Research report: "Próba odtworzenia Spisu Zakladów Scislego Przemyslu Obronnego oraz Wazniejszych Poddostawców Sil Zbrojnych". London, 1943.1943-1943
14Research report: "Próba Okreslenia Zdolnosci wytwórczej Fabryk Uzbrojenia po Ustaniu Okupacji" by Stanislaw Borkowski. London, 1943.1943-1943
15Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.1. Introduction.1944-1944
16Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.2. Tables and graphs.1944-1944
17Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0011944-1944
18Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0021944-1944
19Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0031944-1944
20Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0041944-1944
21Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosoci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0051944-1944
22Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0061944-1944
23Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0071944-1944
24Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0081944-1944
25Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0091944-1944
26Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0101944-1944
27Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0111944-1944
28Research report: "Sprzet Wojenny Podstaa1 Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0121944-1944
29Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0131944-1944
30Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0141944-1944
31Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0151944-1944
32Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0161944-1944
33Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0171944-1944
34Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0181944-1944
35Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0191944-1944
36Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0201944-1944
37Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0211944-1944
38Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0221944-1944
39Research report: "Sprzet Wojenny Podstawa Obronnosci. Obrona Panstwa. Zaopatrzenie Sil Zbrojnych w sprzet a potencjal gospodarczy kraju" by Stanislaw Borkowski and Witold Kazimierz Wierzejski. London, 1944. Part.3. Att. 0231944-1944
40Research report: "Wytwórnia Sprzetu Przeciwgazowego w Radomiu. Opis." by Franciszek Kraczkiewicz. London, 1943.1943-1943