LOGO IMAGE FOR THE POLISH INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCES OF AMERICA
PIASA Archives Banner

PIASA Archives

PIASA Online Archives Inventory  
Fonds No. 59: George Szumski Manuscript Collection

Date range
1701-1834

Biography / History
Acquisition Note: Gift of George Szumski in September 28th, 1962.

Abstract
The collection contains 2 letters of miscellaneus official and private correspondence of Hilary Lubicz Chojecki, Treasurer and Judge of Kiev Voivodship (1703) and J.Kotkowski from Zytomierz (1834). There is also the charter of King of Poland Stanislaw August Poniatowski for the estate of Franciszek Bielinski (1773). Arrangement in Series: Old Manuscript Collection.

Language
Polish, Latin.

No.TitleDatesLanguages
Old Manuscript Collection
1List Hilarego Lubicz Chojeckiego, skarbnika i sedziego Kijowskiego o prolongacie terminu sadowego pomiedzy Kosciszewskim a Walickim - Kikiszówka, 29 listopada 1703.1703-1703
2Król Stanislaw August Poniatowski nadaje wsie Lucznica, Kawki i Górki dla Franciszka Bielinskiego starosty Osieckiego, Varsovia, 27 Juli 1773.1773-1773
3List J. Kotkowskiego do nieznanego adresata, Zytomierz, 4 marca 1834.1834-1834