LOGO IMAGE FOR THE POLISH INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCES OF AMERICA
PIASA Archives Banner

PIASA Archives

PIASA Online Archives Inventory  
Fonds No. 68: Polonia Technica. Association of Polish-American Engineers

Date range
1941-2004

Language
Polish, English, French.

No.TitleDatesLanguages
Akta Zarządu
1Akta organizacyjne. Cele i dzialalnosc Polonia-Technica.
2Akta organizacyjne. Dane biograficzne czlonkow. Listy czonkow. kwestionariusze osobowe.
3Akta organizacyjne. Dane Biograficzne czlonkow. Listy czonkow. kwestionariusze osobowe.
4Akta organizacyjne. Dokumenty Rejestracyjne Polonia-Technica cz.1. Certyfikat Inkorporacji Polonia-Technica
5Akta organizacyjne. Dokumenty Rejestracyjne Polonia-Technica cz.2
6Akta organizacyjne. Korespondencja w sprawach finansowych. Zwolnienie od podatkow.
7Akta organizacyjne. Regulamin organizacyjny Polonia-Technica. Stan liczebny w 1968 roku.
8Akta organizacyjne. Statut Polonia-Technica 1974.
9Akta organizacyjne. Statut Polonia-Technica 1985.
10Walne Zebranie (1943-1945). Protokol z Walnego Zebrania. Zebrania Zarzadu. Sprawozdania. Korespondencja.
11Walne Zebranie (1959-1962). Protokoly Walnych Zebran. Sprawozdania Zarzadu.
12Walne Zebranie (1963). Komunikaty. Korespondencja.
13Walne Zebranie (1964).Protokol z Walnego Zebrania. Protokoly z posiedzen Zarzadu. Protokoly z wyborow.
14Walne Zebranie (1965). Sprawozdanie Zarzadu za lata 1964-65. Korespondencja.
15Walne Zebranie (1966). Komunikaty. Korespondencja.
16Walne Zebranie (1967). Protokol z Walnego Zebrania. Protokoly z posiedzen Zarzadu. Protokoly z wyborow.
17Walne Zebranie (1968). Sprawozdanie Zarzadu 1968-1969.
18Walne Zebranie (1969).Sprawozdanie komisji Rewizyjnej. Protokoly z Zebran Zarzadu.
19Walne Zebranie (1970).Sprawozdanie Zarzadu z lat (1969-1970). Korespondencja.
20Walne Zebranie (1971-1972).Sprawozdanie Zarzadu z lat (1970-1971). Korespondencja.
21Walne Zebranie (1973-1981). Komunikaty z Walnego Zebrania. Biuletyny Polonia-Technica.
22Walne Zebranie (1983-1987). Protokol z Walnego Zebrania. Protokoly z posiedzen Zarzadu. Korespondencja 1985-1987.
23Walne Zebranie (1988). Sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za lata 1987-1988
24Walne Zebranie (1987-1989). Sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu za lata 1987-1989. Wycinki Prasowe 1987-1989.
25Walne Zebranie (1990).. Komunikaty. Korespondencja.
26Walne Zebranie (1996).Protokol z Walnego Zebrania. Protokoly z posiedzen Zarzadu. Protokoly z Wyborow.
27Zebranie Plenarne (1984). Porozumienie z Centrum Polsko-Slowianskim
28Walne Zebrania Polonia Technica (1985-1987)
29Walne Zebrania Polonia Technica (1996-1998)
30Walne Zebrania Polonia Technica (1999-2000)
31Protokoly z posiedzen Zarzadu (1958-1960).
32Protokoly z posiedzen Zarzadu (1960-1966).
33Protokoly z posiedzen Zarzadu (1967). Sprawozdania Zarzadu 1966-67.
34Protokoly z posiedzen Zarzadu (1967-1968).
35Protokoly z posiedzen Zarzadu (1969-1970)
36Protokoly z posiedzen Zarzadu (1971)
37Protokoly z posiedzen Zarzadu (1971-1972)
38Protokoly z posiedzen Zarzadu (1973-1974)
39Protokoly z posiedzen Zarzadu (1974-1983)
40Protokoly z posiedzen Zarzadu (1984). Komunikaty Zarzadu. Korespondencja
41Protokoly z posiedzen Zarzadu (1984-1989)
42Protokoly z posiedzen Zarzadu (1986)
43Protokoly z posiedzen Zarzadu (1987-1988). Sprawozdania Zarzadu za lata (1987-1988)
44Protokoly z posiedzen Zarzadu (1989). Sprawozdania Zarzadu za lata (1989)
45Protokoly z posiedzen Zarzadu (1990-1993). Sprawozdania Zarzadu za lata (1990-1993)
46Protokoly z posiedzen Zarzadu (1994)
47Protokoly z posiedzen Zarzadu (1997)
48Protokoly z posiedzen Zarzadu (1998)
49Protokoly z posiedzen Zarzadu (1999)
50Protokoly z posiedzen Zarzadu (1997-2000)
51Protokoly z posiedzen Zarzadu (2001-2004)
52Korespondencja (1958-1960)
53Korespondencja (1962-1963). Przygotowania do obchodow Milenium Chrztu Polski
54Korespondencja (1966)
55Korespondencja (1968-1969)
56Korespondencja (1970-1972). Honorowi czlonkowie - dane biograficzne
57Noty biograficzne czlonkow, informacje prasowe dotyczace czlonkow PT
58Korespondencja (1972)
59Korespondencja (1974-1983). Korespondencja przychodzaca. Regulamin Polonia-Technica (1983)
60Korespondencja (1974-1983). Korespondencja wychodzaca.
61Korespondencja Zarzadu Polonia Technica (1984-1986)
62Korespondencja (1987-1988)
63Korespondencja (1988-1992)
64Korespondencja Zarzadu Polonia Technica (1997-1998)
65Korespondencja Zarzadu Polonia Technica (1999-2000)
66Korespondencja (1998)
67Korespondencja (1999)
68Korespondencja (2000)
69Korespondencja (2001)
70Korespondencja (2002)
71Korespondencja (2003)
72Korespondencja (2004)
73Publikacje. Souvenir Jurnal
74Informator PT publikowany w Nowym Dzienniku (1984-86)
75Monografia Polonia Technica (1999-2000)
76Monografia Polonia Technica, Materialy do monografii, umowy, Zbiorka pieniedzy, Wysylka ksiazek, Korespondencja z autorem (1999-2002)
77Biuletyn Polonia-Technica (1975)
78Biuletyn Polonia-Technica (1990-1991)
79Biuletyn Polonia-Technica (1994-1995)
80Biuletyn Polonia-Technica (1997-1999)
81Zestaw biuletynow Polonia Technica (1990-2003)
82Artykuly do biuletynow (1997-2003)
83Rys Historyczny Polonia-Technica 1971
84Archiwizacja Polonia Technica (1999-2000)
85Wycinki Prasowe o Polonia-Technica. Compract - 1994
86Wycinki prasowe o Polonia Technica (1989-2000)
87Wycinki prasowe dotyczace Polonii Technica (1997-2004)
88Zawiadomienia o imprezach. Spotkania czlonkow i dzialalnosc klubowa
89Fotografie czlonkow ze spotkan Polonia-Technica
90Bal Polonia-Technica (1961-1979)
91Bal Polonia-Technica (1987-1990)
92Bal Polonia-Technica (1993)
93Zjazdy Polonia Technica (1997-2004), Bale PT (1997-2002)
94Biuletyny Polonia Technica 1972
95Wspolpraca z innymi organizacjami. Biuletyny innych organizacji technicznych w W. Brytanii. Francji. Kanadzie Belgii
96Wspolpraca z innymi organizacjam -STP- Wielka Brytania
97Wspolpraca z innymi organizacjam -SIP- Kanada
98Wspolpraca z innymi organizacjam -NOT Polska
99Wspolpraca z innymi organizacjam -Akademia Polonijna Czestochowa, Polska
100Wspolpraca z innymi organizacjam -Kongres Polonii Amerykanskiej, USA
101Wspolpraca z innymi organizacjam -FSTP- Francja
102Wspolpraca z innymi organizacjam -Polski Instytut Naukowy, USA
103Wspolpraca z innymi organizacjam 1) Rada doradcza Inz Ameryki, 2) APETA - Detroit
104Wspolpraca z innymi organizacjam -Polski Dom Narodowy, Greenpoint, Brooklyn, NY
105Wspolpraca z innymi organizacjam -Swiatowa Rada Badan nad Polonia
106Wspolpraca z innymi organizacjami. Konstytucje Amerykanskich Stowarzyszen Technicznych
107Udzial Polonia Technica w imprezach organizowacych przez stowarzyszenia techniczne poza USA (2000-2004)
108Udzial Polonia Technica w imprezach organizowacych przez w USA (1997-2002)
109Obchody 60-lecia Polonia Technica - Program, Zaproszenia, Sympozjum, Podziekowania, Korespondencja (2000-2002)
110Materialy rozne zwiazane z dzialalnoscia PT - Zaproszenia, Korespondencja , E-maile, Listy, (1964-2004)
111Fotografie czlonkow ze spotkan Polonia-Technica
Akta Skarbnika
112Sprawozdania Finansowe (1957-1972). Podatki
113Sprawozdania Finansowe (1984)
114Sprawozdania Finansowe (1984-1987)
115Sprawozdania Finansowe (1989-1995). Podatki
116Roczne sprawozdania finansowe (1997-2004)
117Deklaracje czlonkowskie 1960-1970
118Deklaracje czlonkowskie 1960-1976
119Deklaracje czlonkowskie 1975-1984
120Deklaracje czlonkowskie 1981-1988
121Deklaracje czlonkowskie 1986
122Deklaracje czlonkowskie (1986)
123Deklaracje czlonkowskie 1989-1993
124Deklaracje czlonkowskie 1989-1993
125Deklaracje czlonkowskie 1994-1999
126Deklaracje czlonkowskie 1994-1999
127Deklaracje czlonkowskie (1996-98)
128Deklaracje czlonkowskie (1999-2000)
129Deklaracje czlonkowskie, listy zbiorcze czlonkow (2000-2004)
130Rejestr skladek czlonkowskich
131Rejestr skladek czlonkowskich
132Rejestr skladek czlonkowskich
Komisja Pomocy Naukowej w Polsce
133Korespondencja (1969)
134Korespondencja (1970)
135Korespondencja (1971) cz.1
136Korespondencja (1971) cz.2
137Korespondencja (1971-1972) - stypendia
138Korespondencja (1972-1973)
139Korespondencja (1973-1974)
Komisja Pośrednictwa Pracy
140Korespondencja (1970)
141Korespondencja (1971)
142Korespondencja (1971-1972) - Dane personalne osob poszukujacych pracy. Komisja pomocy zawodowej. Oferty pracy 1984-86
143Wydawnictwo - Vademecum dla Poszukujacych Pracy
Komisja Stypendialna
144Akta organizacyjne. Regulamin Funduszu Stypendialnego 1961
145Korespondencja (1960-1967) - stypendia
146Korespondencja (1969) - stypendia. Regulamin Komisji
147Korespondencja (1969-1970) - stypendia
148Korespondencja (1970-1971) - stypendia
149Korespondencja (1971-1972) - stypendia
150Korespondencja (1972-1974) - stypendia
151Korespondencja (1975) - stypendia
Sekcja Szkolenia
152Korespondencja (1984) - Kursy komputerowe. Korespondencja z New York University w sprawie organizacji kursu
153Korespondencja (1987) - Kursy komputerowe.
154Korespondencja (1993) - Kursy komputerowe. Programy kursow komputerowych. Imprezy organizowane przez Polonia-Technica
155Korespondencja (1994) - Kursy komputerowe. Listy uczestnikow kursow komputerowych
156Korespondencja (1997). Projekt realizacji programu Studia 4U. Wycinki Prasowe
157Odczyty (1997)
Klub Technika
158Korespondencja (1986-1988). Deklaracje czlonkow.
159Korespondencja (1988).
160Protokoly z zebran (1988). Sprawozdania. kursy komputerowe
161Protokoly z zebran (1988-1989).