LOGO IMAGE FOR THE POLISH INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCES OF AMERICA
PIASA Archives Banner

PIASA Archives

PIASA Online Archives Inventory  
Fonds No. 77: Stanisława and Otton Nikodym Papers

Date range
1895-1988,

Biography / History
Otton Marcin Nikodym (1887-1974) Polish mathematician, his wife Stanisława Nikodym (1897-1988) was also mathematician and a painter (daughter of ethnographer and writer Regina Lilientalowa). Nikodym's name is mostly known in measure theory (Radon-Nikodym theorem). He studied mathematics at the University of Jan Kazimierz in Lvov. In 1924 Nikodym passed his PhD exams at the Warsaw University. After that he moved to Cracow, where he was employed at the Jagiellonian University. The Nikodyms (Otton and his wife Stanislawa) spent the academic year 1926/27 at the Sorbonne and upon his retur to Poland, in June 1927 Otton obtained his habilitation at the Warsaw University. In the period 1930-1945 the Nikodyms lived in Warsaw; until beginning of World War II both lectured at the University. In 1945 Nikodym was promoted to a professor at the Technical University of Cracow. In 1946 Nikodym and his wife Stanislawa left for Belgium and France where he began his work on mathematical foundations of quantum mechanics. From 1948 to 1965 he worked in the USA at the Kenyon College in Gambier, Ohio. After he retired, the Nikodyms moved in 1966 to Utica, New York.

Abstract
Abstract: The collection contains: reprints of Otton Nikodym’s articles, poems, publications and watercolors of Stanisława Nikodym, correspondence and photographies. Arrangments in series: Otton Nikodym’s biographical materials, Stanisława Nikodym’s biographical materials, Otton Nikodym’s publications, Stanisława Nikodym’s publications, poems, watercolors, correspondence, ancestral materials, photography collection, Stanisława Nikodym’s postcard collection.

Language
Polish, English, French, Italian

No.TitleDatesLanguages
Otton Nikodym's biographical materials
1Biographical materials, list of all papers written by O.Nikodym, family tree of Nikodyms, copy of death certificate, copies of passports, copy of kenkart, copy of British Registration Certificate, copies of ID cards, copies of photos, articles about O.Nikodym, A Guide to the Otton Martin Nikodym Papers from Archives of American Mathematics - Austin, Texas, poem by O.Nikodym from 1944 Materiały bibliograficzne, kopie legitymacji, paszportów, kopia aktu zgonu, bibliografia O.Nikodyma, inwentarz akt zespołu "Nikodym Papers" przechowywanych w Archives of American Mathematics - Austin, Texas, wiersz z 1944 roku autorstwa O.Nikodyma, artykuły o O.Nikodymie 1944 2003ang., pol.
Stanisława Nikodym's biographical materials
2Biographical materials, curriculum vitae, copies of passports, copy of certificate of naturalization, copy of photos, copies of ID cards, copy of kenkart, copy of correcting a vital record, affidavit about biological parents of S.Nikodym, correspondence concerning Stanisława Nikodym between Karen Nassar and Consulate General of Poland Materiały biograficzne, kopie paszportów, legitymacji, kenkarty, kopie wypisów o zmianie aktu stanu cywilnego, kopia certyfikatu naturalizacji, oświadczenie złożone pod przysięgą dotyczące biologicznych rodziców S.Nikodym, korespondencja dotycząca S.Nikodym pomiędzy K.Nassar i Konsulatem Generalnym RP1942 2006ang., pol.
3Biographical materials, hand-written pamphlet "Wędrówka księżyca" by Wanda Kuczyńska, french travel documents "Laissez passer", documents concerning Stanisława as a sale representative of polish publishing houses, Wanda Styka's letter about Stanisława paintings, correspondence concerning Stanisława's art exhibitions, corresponndence concerning building monument at St.Mary of Częstochowa Cemetary designed by S.Nikodym, clippings about S.Nikodym, copy of Ph.D diploma, copy of handwritten pamphlet by S.Kulikowska Materiały biograficzne, broszurka - rękopis napisany przez Wandę Kuczyńską, francuskie dokumenty podróży "Laissez passer, zaświadczenia o byciu przedstawicielem handlowym polskich domów wydawniczych, curriculum vitae S.Nikodym, list Wandy Styki o malarstwie S.Nikodym, korespondencja dotycząca wystaw malarskich oraz budowy nagrobka autrstwa S.Nikodym, wycinki prasowe, kopia oświadczenia o uzyskaniu stopnia doktora z zakresu matematyki, kopia broszurki napisanej przez S.Kulikowską dla S.Nikodym1944 1974ang., pol.
Otton Nikodym's publications
4"The Mathematical Apparatus Quantum - Teories. Based on the Boolean Lattices" published Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York "The Mathematical Apparatus Quantum - Teories. Based on the Boolean Lattices" wydana przez Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1966 1966ang.
5Article in Italian based on prof. O.Nikodym lectures in probability measure theory given at the University of Napoli Artykuł napisany w języku włoskim opracowany na podstawie wykładów Prof. O.Nikodyma o teorii prawdopodobieństwa wygłoszonych na Uniwersytecie w Neapolu1965 1965wł.
6Articles published in "Rendiconti del Seminario Matematico della Universita di Padova" Artykuły wydane w czasopiśmie "Rendiconti del Seminario Matematico della Universita di Padova" 1954 1969ang.
7Articles published in "Journal fur die reine und angewandte Mathematik " Artykuły wydane w czasopiśmie "Journal fur die reine und angewandte Mathematik" 1957 1970ang.
8Reprints of articles published in "Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences" Reprinty artykułów wydanych w czasopiśmie "Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences" 1947 1960fr.
9Reprints of articles published in "Journal de Mathématiques Pures et Appliquées" Reprinty artykułów wydanych w czasopiśmie "Journal de Mathématiques Pures et Appliquées" 1957 1962ang.
10"Spójrzmy w głębiny myśli cykl wykładów popularnych z dziedziny nauk ścisłych" published by Księgarnia Lingwisyczna and two articles "Logic and intuition in science" and "About Infinity" "Spójrzmy w głębiny myśli cykl wykładów popularnych z dziedziny nauk ścisłych" wydane przez Księgarnie Lingwistyczną i dwa artykuły "Logic and intuition in science" i "About Infinity" 1946 1946ang., pol.
11Reprints of articles written in English and French after WWII Reprinty artykułów napisanych w języku angielskim i francuskim po II Wojnie Światowej 1950 1965fr.
12Reprints of articles written in French befor WWII Reprinty artykułów napisanych w językui francuskim przed II Wojną Światową 1929 1939fr.
Stanisława Nikodym's publications, poems, watercolors
13Reprints of math articles Reprinty artykułów z zakresu matematyki 1929 1959fr.
14Play script "Anne's Sense of Life" scenariusz sztuki ""Anne's Sense of Life"fr.
15Poems written in polish Wiersze pisane w języku polskim 1944 1976pol.
16Essays about art "Quelques pensees sur l'Art" Eseje o sztuce "Quelques pensees sur l'Art" fr.
17Essays about art "Trochę spostrzeżeń, trochę myśli o malarstwie i o sztuce w ogóle" Eseje o sztuce "Trochę spostrzeżeń, trochę myśli o malarstwie i o sztuce w ogóle" pol.
18Notes for articles, esseys, children's stories Notatki do artykułów, eseii i opowiadań dla dzieci ang., pol.
19Watercolors, sketches- Polish Highlanders, towns, birds of North America, landscapes Akwarele, szkice - typy góralskie, miasta, ptaki Ameryki północnej, pejzaże 1945 1980ang., pol.
20Watercolors, sketches- Polish Highlanders, illustration for children's storybooks, religious Akwarele i szkice - typy góralskie, ilustracje do bajek i opowiadań dla dzieci, religijne 1947 1968pol.
Correspondence
21Copies of correspondence from and to Stanisława Nikodym kopie korespondencji od i do Stanisławy Nikodym1924 1924pol.
22Postcards from and to Stanisława Nikodym kartki pocztowe od i do Stanisławy Nikodym1909 1936pol.
23Postcards from and to Stanisława Nikodym kartki pocztowe od i do Stanisławy Nikodym1945 1982pol.
Ancestral materials
24Regina Eiger-Lilientalowa's (mother of Stanisława Nikodym) works, notes - "Dziecko żydowskie", " Kult ciał niebieskich u starożytnych Hebrajczyków i szczątki tego kultu u współczesnego ludu żydowskiego", "Kult wody u starożytnych Hebrajczyków i szczątki tego kultu u współczesnego ludu żydowskiego" copies of "Kajet do Polskich Ćwiczeń" Prace, notatki Reginy Eiger-Lilientalowej (matki Stanisławy Nikodym) "Dziecko żydowskie", " Kult ciał niebieskich u starożytnych Hebrajczyków i szczątki tego kultu u współczesnego ludu żydowskiego", "Kult wody u starożytnych Hebrajczyków i szczątki tego kultu u współczesnego ludu żydowskiego", kopia rękopisu "Kajet do Polskich Ćwiczeń" 1890 1930pol.
Otton and Stanisława Nikodym's photography collection
25Otton and Stanisława Nikodym's photography collection Kolekcja zdjęć Ottona i Stanisławy Nikodymów1895 1978
Stanisława Nikodym's postcard collection
26Otton and Stanisława Nikodym's poscard collection Kolekcja pocztówek Ottona i Stanisławy Nikodymów