LOGO IMAGE FOR THE POLISH INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCES OF AMERICA
PIASA Archives Banner

Archives In Poland

The Head Office of State Archives in Warsaw (Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych)

Address: 
Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych
ul. Dluga 6
00-950 Warszawa,
P.O. Box. 1005 
Phones: (+48-22) 831-32-06 to 08; (+48-22) 831-75-63; (+48-22) 831-92-22

Phone numbers to the Secretary Office of Naczelny Dyrektor:  (+48-22) 831-95-84; 
(+48-22) 831-32-06 ext. 37


Selected new-published guides on State Archives holdings: 
Archiwa panstwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach. Pod red. A. Biernata i A. Laszuk, Warszawa 1998 
Ksiegi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach panstwowych w Polsce. Katalog. Opr.COIA,
Warszawa 1998 
Kolodziej E.: Emigracja z ziem polskich i Polonia 1939-1965. Informator o zrodlach przechowywanych w centralnych archiwach panstwowych w Polsce. Warszawa 1996 
Kolodziej E.: Emigracja z ziem polskich i Polonia 1831-1939. Informator o zrodlach
przechowywanych w terenowych archiwach panstwowych w Polsce. Warszawa 1997

If you want more information contact the Head Office of State Archives in Warsaw.
The Head Office website is: http://www.archiwa.gov.pl/