LOGO IMAGE FOR THE POLISH INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCES OF AMERICA
PIASA library photo

Library Science - Libraries

Author Title Copyright Year Place of Publication Volumes Call Number
Aleksandrowska Elzbieta, compiled by Bibliografia literatury polskiej 'Nowy Korbut'. Oswiecenie 1972 Warszawa 3 v.: 4-6 Z2521 .B55 no. 4-6
Alkiewicz Halina, Kramperowa Maria, Kuzdowicz Felicja, compiled by Katalog czasopism i wydawnictw ciaglych slowianskich (z wylaczeniem polskich) znajdujacych sie w Bibliotece Glownej UAM w Poznaniu 1961 Poznan - Z
Almond Nina, Fisher H.H. Special Collections in the Hoover Library on War, Revolution, and Peace 1940 Stanford University, California - Z733.S815 S7
Babnis Maria, Nowak Zbigniew, ed. Biblioteka Gdanska Polskiej Akademii Nauk. Dzieje i zbiory 1986 Wroclaw, Warszawa et al. - Z818.P618 B531986
Babnis Maria, Sawicki Jan Kazimierz, ed. Polska bibliografia morska, 1919-1991 1995 Gdynia 2 v.: 3(pt.1), 4(pt.1) Z6831 .P642 1992
Bandura Wladyslaw, Jalbrzykowska Anna, compiled by Inwentarz rekopisow Biblioteki Jagiellonskiej = Inventarium librorum manuscriptorum Bibliothecae Jagellonicae. Nr 8001-9000 1972 Krakow

2 v.: I (numbers 8001-8500);II (numbers 8501-9000)

Z6621 .K9324
Bar Adam, compiled by Slownik pseudonimow i kryptonimow pisarzy polskich oraz Polski dotyczacych 1980 Warszawa 3 v.; I, II, III Z
Bebenek Stanislaw, ed. Bibliografia literatury tlumaczonej na jezyk polski wydanej w latach… = Bibliography of the literature translated into Polish and published between the years… 1977 Warszawa 1 v.: I (1945-1976) Z2521 .B56
Bienkowska Barbara, ed. Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator 1998 Poznan - Z817.A1 B435 1998
Bilinski Lucjan Polonika w zbiorach bibliotecznych w Wielkiej Brytanii. Informator 1997 Warszawa - Z
Birkenmajer Aleksander, Kocowski Bronislaw, Trzynadlowski Jan, ed. Encyklopedia wiedzy o ksiazce 1971 Wroclaw - Z1006 .E575
Bohonos Maria, Szandrowska Elisa, compiled by Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur = Inkunabuly w bibliotekach polskich. Centralny katalog 1970 Wroclaw 2 v. <in 3>: A-L, M-Z Z240 .B64
Brahmer Mieczyslaw La Biblioteca dei Pinocci. Un episodio nella storia degli Italiani in Polonia 1959 Roma - Z818.K89 B7
Brasse Zofia, ed. Biblioteczny katalog alfabetyczny. Materialy bibliograficzne 1975 Poznan 2 v. I, II ( lata 1962-1972) Z695.A1 B7
Burbianka Marta Inwentarz wroclawskiej biblioteki przy kosciele sw. Bernardyna z 1657 roku 1953 Wroclaw - Z
Burbianka Marta Oprawy wroclawskich ksiag miejskich w XVI wieku 1957 Wroclaw - Z
Burbianka Marta Zarys dziejow handlu ksiegarskiego we Wroclawiu do pol. XVII wieku 1950 Wroclaw - Z313 .B95
Bury Richardus de (or: Bury Richard de) Philobiblon, czyli o milosci do ksiag 1992 Gdansk - Z
Bystron Jan St. Czlowiek i ksiazka. Z 12 ilustracjami 1935 Warszawa - Z
Celma-Panek Jerzy, Libiszowski Stefan, ed. Wspolczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo. Maly slownik encyklopedyczny 1986 Wroclaw - Z
Chojecka Ewa Ilustracja polskiej ksiazki drukowanej XVI i XVII w. 1980 Warszawa - Z
Chojnacki Wojciech, ed. Polonia. Bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku 1988 wraz z uzupelnieniami za rok 1987 1990 - - Z2528.E74 C47 1990
Chowaniec Czeslaw Sprawa Biblioteki Polskiej w Paryzu u schylku XIX wieku 1958 Paryz - Z798.P178 C56
Chowaniec Czeslaw, compiled by Katalog Rekopisow Biblioteki Polskiej w Paryzu 1939 Krakow 1 v.: I (Rekopisy nr 1-431) Z6621 .P185
Chowaniec Czeslaw, Galezowska Irena, compiled by Inwentarz rekopisow Biblioteki Polskiej w Paryzu 1986 Paryz 1 v.: II (numbers 432-545) Z
Chwalewik Edward Exlibrisy polskie szesnastego i siedemnastego wieku 1955 Wroclaw - Z994.P6 C5
Cisek Janusz, compiled by Instytut Jozefa Pilsudskiego w Ameryce i jego zbiory 1997 Warszawa - Z2529 .C57 1997
Cybulski Radoslaw, ed. Wspolczesne polskie ksiegarstwo. Maly slownik encyklopedyczny 1981 Wroclaw - Z282.5 .W78 1981
Czachowska Jadwiga, compiled by Slownik wspolczesnych pisarzy polskich. Seria II 1980 Warszawa 3 v.: I, II, III Z2528.L5 S56
Czachowska Jadwiga, compiled by Wspolczesni polscy pisarze i badacze literatury. Slownik biobibliograficzny 1999 Warszawa 6v. in 7: 1-6 Z2528.L5 W78 1994
Czerwijowski Faustyn Bibljoteka Publiczna m. st. Warszawy. Stan na 1.IV.1936 roku = The Warsaw Public Library. Status as on April 1, 1936 1939 Warszawa - Z818..W28 C9
Danilewicz Zielinska Maria The Libraries of Poland 1943 St. Andrews - Z817 .D32
Darlakowa Stanislawa Prasa Rzeszowa XIX i XX wieku 1966 Rzeszow - Z6956.P7 D35
Dejas Stanislawa, ed. Katalog Biblioteki Narodowej w szescdziesieciolecie serii 1919-1979 1979 Wroclaw, Warszawa et al. - Z2528.L5 K38
Dembowska Maria Documentation and Scientific Information. Ouline of Problems and Trends = Dokumentacja i informacja naukowa. Zarys problematyki i kierunki rozwoju 1968 Warszawa - Z1001 .D3413
Dlugosz Emilia, compiled by Stare druki w zbiorach Biblioteki Towarzystwa Przyjaciol Nauk w Przemyslu. Katalog 1999 Przemysl - Z
Dobroszycki Lucjan, Kiedrzynska Wanda, Ploski Stanislaw, compiled by Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945 1962 Warszawa - Z6514.U5 D6
Donatus Aelius Ars minor 1981 Gdansk - Z
Duzyk Jozef, Schnaydrowa Bogumila, compiled by Katalog rekopisow Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 2907-3606 1973 Wroclaw, Warszawa, et al. - Z6621.B55497 D89 1986
Dzienis Helena, compiled by Skarby gromadzone przez wieki. Katalog wystawy. 21 czerwiec - 31 lipiec 1996, Czytelnia Naukowa Biblioteki Gdanskiej Polska Akademia Nauk 1996 Gdansk - Z938.G337 D96 1996
Dziwik Kazimierz Katalog dokumentow pergaminowych Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1970 Wroclaw - Warszawa - Krakow 2 v.: II (Dokumenty z lat 1573-1787); III (Dokumenty z lat 1403-1797) Z6621 .P7497
Estreicher Karol Jozef Teofil, ed. Bibliografia polska 1975 Krakow 20 v.: Part I(XIX stulecie - 2nd edition) v.IV; VI; VIII; X; Part III (obejmujaca druki stuleci XV-XVIII w ukladzie abecadlowym): v. I(XII); II(XIII); III(XIV); IV(XV); V(XVI); VI(XVII); VII(XVIII); VIII(XIX); IX(XX); XI(XXII); XII(XXIII); XIII(XXIV); XV(XXVI); XVI(XXVII); XVII(XXVIII); XXV(XXV); Z2521 .E82
Fryde Matthew M. Selected Works on Polish Agrarian History and Agriculture. A Bibliographical Survey by Matthew M. Fryde 1952 New York, NY - Z5075.P75 F7
Gacowa Halina Bibliografia literatury polskiej 'Nowy Korbut'. Orzeszkowa Eliza 1999 Wroclaw 1 v.:17 vol.2 Z2521 .B55 17 vol.2
Galezowska Irena Bibliotheque polonaise de Paris. 1839-1939 1946 Paris - Z798.P22 G3
Gorski Konstanty (or: Gorski Constantin de) Collection polonaise. Livres - Manuscrits - Gravures - Cartes Geographiques du Xve au Xxe siecle (Tout relatif a la Pologne) - - - Z
Goszczynska Maria, ed. Maly slownik pisarzy polskich 1979 Warszawa 3 v.: I, II (in two copies) Z2528.L5 M322 1979
Grzybowska Jadwiga, compiled by Inwentarz rekopisow Biblioteki Jagiellonskiej. Nr 9001-10000 1986 Krakow, Warszawa 3 v.: I (numbers 9001-9500), II (numbers 9501-9800), III (numbers 9801-10000) Z6621 .K93242 1987
Grzybowska Jadwiga, compiled by Inwentarz rekopisow Biblioteki Jagiellonskiej. Nr 9001-10000. Indeks 1987 Krakow, Warszawa - Z6621 .K93242 1987 Suppl.
Grzybowski Kazimierz Poland in the Collections of the Library of Congress. An Overview 1968 Washington, D.C. - Z2526 .U5
Hahn Wiktor Shakespeare w Polsce. Bibliografia 1958 Wroclaw - Z8811 .H106 1958
Heintsch Karol Przewodnik po Bibliotece Zakladu Narodowego im. Ossolinskich Polskiej Akademii Nauk we Wroclawiu 1967 Wroclaw - Z818.B74 H4
Hoskins Janina W. Joachim Lelewel. Scholar. 1786-1861. Bio-bibliographic Sketch 1986 Washington, DC - Z8498.5 .H67 1986
Jacobs Sonia L., Petriwsky Eugene E., compiled and edited by Rare Books Slavica in the University of Colorado Libraries. Boulder, Colorado. An Annotated Bibliography 1987 Boulder - Z
Jagodzinski Zdzislaw, Maresch Eugenia, Szmidt Jadwiga, Zakrzewski Ryszard, ed. Biblioteka Polska w Londynie 1942-1992. Sine litteris mors 1993 Londyn - Z792.P78 B53 1993
Jalbrzykowska Anna, ed. Inwentarz rekopisow Biblioteki Jagiellonskiej = Inventarium librorum manuscriptorum Bibliothecae Jagellonicae. Nr 7001-8000 1968 Krakow 4 v.: I (numbers 7001-7500), II (numbers 7501-7800), III (numbers 7801-8000), index Z6621 .K932
Jalbrzykowska Anna, Zathey Jerzy, ed. Inwentarz rekopisow Biblioteki Jagiellonskiej = Inventarium librorum manuscriptorum Bibliothecae Jagellonicae. Nr 6001-7000 1963 Krakow 2 v.: I (numbers 6001-6500); II(numbers 6501-7000) Z6621 .K93
Jaroslawiecka-Gasiorowska Maria Trzy francuskie rekopisy iluminowane w zbiorach Czartoryskich w Krakowie 1953 Krakow - Z6605.F8 J37 1953
Jedrzejowska Anna, Jedrzejowska Helena, Pelczarowa Maria, compiled by Polonica XVI do XVIII wieku. Nie znane bibliografii Estreichera ze zbiorow Biblioteki Gdanskiej 1968 Gdansk 3 v.: 1, 2, 3 Z2528.A39 J4
Jones Martin Joseph, ed. The Francis E. Fronczak Collection 1976 Buffalo, NY - Z
Kaminski Ireneusz Gwidon, compiled and edited by Szczecin literacki. Almanach 1958 Szczecin - Z
Kamolowa Danuta, Muszynska Krystyna, compiled by Zbiory rekopisow w bibliotekach i muzeach w Polsce 1988 Warszawa - Z6620.P6 K35 1988
Kawecka-Gryczowa Alodia ... [et al.], ed. Portrety bibliotekarzy polskich 1980 Wroclaw - Z720.A46 P66
Kawecka-Gryczowa Alodia, Korotajowa Krystyna, compiled by Drukarze dawnej Polski. Od XV do XVIII wieku 1959 Wroclaw 1 v> <in 1-6- >: 4(Pomorze) Z163 .K37
Klanowski Tadeusz, Kubiak Stanislaw Materialy bibliograficzne i prasowe do historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1964 1965 Poznan - Z5055.P6 P686
Klemensiewicz Zygmunt Bibliografia ekslibrisu polskiego 1952 Wroclaw - Z994.P6 K5
Klossowski Andrzej The National Library in Warsaw. Collections and programmes 1991 Warszawa - Z818.W26 K6713 1991
Kocowski Bronislaw Katalog inkunabulow Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu 1959 Wroclaw 1 v. <in 2>: I Z240 .B797
Komender Teresa, compiled by Katalog drukow XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie = Catalogue of the XV and XVI century printed books from the collections of the Warsaw University Library 1994 Warszawa 2 v. <in 2>: 1 (part I - XV century); 1(part II - XVI century: A) Z1014 .B575 1994
Komender Teresa, Mieczkowska Halina, compiled by Katalog drukow XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie = Catalogue of the XVI century printed books from the collections of the Warsaw University Library 1998 Warszawa 2 v. <in 2- >: 2:B (part I); 2:B (part II) Z1014 .B575 1998
Korzeniewska Ewa, ed. Slownik wspolczesnych pisarzy polskich 1966 Warszawa 4 v.: I, II, III, IV Z2528 .L5 K6
Kowalik Jan Bibliografia bibliografij polskich wydanych poza Polska po r. 1939. Bibliography of Polish Bibliographies Published Outside Poland since 1939 1965 London - Z2521 .K62
Kozinski Zbigniew, Malicka Ewa, Pietrzyk Zdzislaw, Grzybowska Jadwiga, ed. Inwentarz rekopisow Biblioteki Jagiellonskiej = Inventarium librorum manuscriptorum Bibliothecae Jagellonicae. Nr 10001-11000 1997 Krakow 1 v.: I (numbers 10001-10500) Z6621.B55489 B53 1997
Kozlowska-Studnicka Janina Katalog rekopisow polskich (poezyj) wywiezionych niegdys do Cesarskiej Bibljoteki Publicznej w Petersburgu znajdujacych sie obecnie w Bibljotece Uniwersyteckiej w Warszawie 1929 Krakow - Z2528.L5 W35
Kozlowski Eligiusz Bibliografia powstania styczniowego 1964 Warszawa - Z2528.A4 K6
Kozlowski Henryk Pawel Union List of Polish Serials in Canadian Libraries = Inventaire des publications en serie polonaises dans les bibliotheques canadiennes 1977 Ottawa - Z6956.P7 K64 1977
Kubiak Stanislaw Bibliografia historii Powstania Wielkopolskiego. 1918-1919 1963 Poznan - Z2244.P79 K8
Kubiak Stanislaw Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1966 1967 Poznan - Z818.P65 K9
Kubiak Stanislaw Problemy konserwacji i renowacji zbiorow bibliotecznych 1979 Poznan - Z701 .P758 1979
leaflet Appeal of the French Scholars and Writers to the Civilized World on Behalf of the Polish Library in Paris 1946 Paris - Z
leaflet Polonica de langue francaise. Catalogue de la Librairie Polonaise a Paris - Paris - Z
leaflet Universitas. Society of Scholarly Authors and Publishers. Guide to Publications 1994 Cracow 1 v.: November 1994 Z
Lebiedzik Zawistowski Theodore, compiled by The Zawistowski Collection. The Library and Papers of the Reverend Senior Jozef Lebiedzik Zawistowski of the Polish National Church 1972 Storrs, Conn. 1 v.: I Z997.L4437 A3
Lipska Helena, Tatarowicz Kazimiera Bibliografia pismiennictwa do dziejow Uniwersytetu Jagiellonskiego. [Index librorum historiam Universitatis Iagellonicae tractantium] 1967 Krakow - Z5055.P6 K84
Lisakowska Stefania, compiled by Materialy ikonograficzne do historii Wielkopolski w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 1990 Poznan 1 v.: I Z2527.W46 U54 1990
Lorentowicz Jean, Chmurski A.M. La Pologne en France. Essai d'une Bibliographie Raisonnee 1938 Paris 1 v.: II (Encyclopedies - Langue - Voyages - Histoire) Z2526 .L86
Loth Roman Bibliografia literatury polskiej 'Nowy Korbut'. Jan Kasprowicz 1994 Wroclaw 1 v.: 18 vol.2 Z2521 .B55 18, vol.2
Malecki Jerzy, Paszkowska Wanda, compiled by Kobieta polska w II wojnie swiatowej. Materialy bibliograficzne 1973 Warszawa - Z6207.W8 M25
Maleczynska Kazimiera Z dziejow udostepniania ksiazki w Polsce w okresie zaborow. Studia i materialy 1985 Wroclaw - Z817.A1 Z13 1985
Malicki Marian, Zwinogrodzka Ewa, ed. Katalog polonikow XVI wieku Biblioteki Jagiellonskiej 1995 Krakow 3 v.: I, II, III Z938.K69 B53 1992
Marciniak Ryszard, Muszynski Michal, Wiesiolowski Jacek, compiled by Katalog rekopisow staropolskich Biblioteki Kornickiej. XVI-XVIII w. = Catalogus codicum manuscriptorum saec. XVI-XVIII Bibliothecae Corniciensis 1985 Wroclaw 3 v.: I, II, V(Literaria) Z6621 .B548716
Markowski Benedict, compiled by An Annotated Topical List of Aids to Polish Genealogy 1984 Detroit, Mich. - Z1361.P6 M37 1984
Markowski Miecislaus (or: Markowski Mieczyslaw); Wlodek Sophia (or: Wlodek Zofia) Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca Iagellonica Cracoviae asservantur 1974 Wroclaw - Z8044 .M37
Matczak Sebastian A. Philosophy. A Select, Classified Bibliography of Ethics, Economics, Law, Politics, Sociology 1970 Louvain (Belgium) - Z5873 .M3
Meysztowicz Walerian Repertorium bibliographicum pro rebus polonicis Archivi Secreti Vaticani 1943 Vaticani - Z2526 .M4
Mezynski Andrzej, ed. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w latach 1945-1980 1998 Warszawa - Z818.W31 B52 1998
Nalecz Barbara, Pawlaczyk Ludgarda, compiled by Katalog polskich czasopism emigracyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (do wrzesnia 1939 r.) 1983 Warszawa - Z6956.P7 B52 1983
Obal Thaddeus J. A Bibliography for Genealogical Research Involving Polish Ancestry 1978 Hillsdale, NJ - Z1361.P6 O2 E184.P7
Ozog Jan Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu 1995 Wroclaw - Z818.B55 O98 1995
Pachonski Jan Drukarze, ksiegarze i bibliofile krakowscy. 1750-1815 1962 Krakow - Z8.P6 P3
Paszkiewicz Urszula Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510-1939) 1998 Warszawa - Z817.A1 P37 1998
Pelczar Marian O Bibliotece… 1997 Gdansk - Z818.P618 P45 1997
Pietraszek Zbigniew, compiled by Katalog rekopisow Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Spuscizny naukowe XX wieku. Sygnatury 700-749 1985 Poznan - Z
Pilichowski Czeslaw Nieznane polonica w bibliotekach szwedzkich 1962 Gdansk - Z2528.A3 P5
Pilichowski Czeslaw Z dziejow szwedzkich zaborow bibliotek i archiwow polskich w XVII i XVIII wieku 1960 Gdansk - Z
Plocha Jozef, compiled by Wytyczne opracowywania dokumentow pergaminowych i papierowych 1985 Warszawa - Z110.C7 P56 1985
Pollak Roman, ed. Bibliografia literatury polskiej 'Nowy Korbut'. Pismiennictwo staropolskie. 1965 Warszawa 3 v.: 1-3 Z2521 .B55 no. 1-3
Potkowski Edward Le livre manuscript - la societe - la culture dans la Pologne du bas Moyen Age (XIXe-Xve s.) 1987 Warszawa - Z723 .P67 1987
Potocki Stanislaw Kazimierz Katalog Archiwum Bibliotecznego Biblioteki Kornickiej z czasow Zygmunta Celichowskiego. 1869-1923 1979 Wroclaw, Warszawa et al. - Z938.P894 B5 1979
praca zbiorowa Jezyki baltyckie. Bibliografia = Baltic languages. Bibliography 1977 Lodz 2 v.: IVA (Jezyk litewski. Historia), IVB (Jezyk litewski. Litewski jezyk literacki) Z7044.6 .A38
praca zbiorowa Polonica. Polish History, Literature, and Culture 1970 Torresdale, Philadelphia, Pennsylvania - Z
praca zbiorowa Research Collections in Canadian Libraries 1976 Ottawa 1 v.: II (Special Studies):4(Slavic and east European resources in Canadian academic and research libraries) Z735.A1 N37 1972a
praca zbiorowa; Klimaszewski Boleslaw, ed. Maly slownik pisarzy polskich na obczyznie. 1939-1980 1992 Warszawa - Z
praca zbiorowa; Kocojowa Maria, Bobinski George S., ed. Rola bibliotek w rozwoju demokracji = Bibliothecae in democratiae progressu quod munus expleant = Role of Libraries in the Democratic Process 1995 Krakow - Z716.4 .R67 1995
Praca zbiorowa; Kocojowa Maria, ed. Nowe kierunki w dydaktyce i metodologii bibliotekoznawstwa i informacji naukowej = In arte didactica et methodologia bibliothecarum scientiae nec non informationis scientificae quid novi inventum sit = New Trends in Education and Research in … 1993 Krakow - Z668 .N68 1993
praca zbiorowa; Lysakowski Adam, ed. Bibliotekarstwo naukowe z uwzglednieniem dokumentacji naukowo-technicznej 1956 Warszawa - Z665 .B55
praca zbiorowa; Wilkosz Zofia, Grzebien Ludwik, ed. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. 1872-1972. Historia, opracowania, bibliografia = Aedes Apostolatus Orationis. 1872-1972. Historia, relationes, bibliographia 1972 Krakow - Z365.3.A66 A66 1972
Pszczolkowska Z. Lidia, compiled by Tak bogata w rzeczy polskie skarbnica… Biblioteka Gdanska w oczach uczonych polskich XIX wieku 1997 Gdansk - Z
Pulaski Franciszek Biblioteka Polska w Paryzu w latach 1893-1948 = Bibliotheque Polonaise de Paris au cours des annees 1893-1948 1948 Paryz - Z798.P178 P8
Pulaski Franciszek Biblioteka Polska w Paryzu w latach 1893-1948 = Bibliotheque Polonaise de Paris au cours des annees 1893-1948 1948 Paryz - Z798.P178 P8
Pulaski Franciszek Sprawozdanie z dzialalnosci Biblioteki Polskiej w Paryzu za czas od 3 maja 1939 roku do 3 maja 1940 roku 1944 Nicea - Z798.P225 P8
Radojewski Mieczyslaw, compiled by Zamek warszawski w ekslibrisie. Ze zbiorow Biblioteki Zakladu Narodowego imienia Ossolinskich 1975 Wroclaw - Z994.P6 Z34 1975
Reiter Jan Biblioteki polskich towarzystw akademickich we Wroclawiu w XIX w. 1956 Wroclaw - Z
Rotterowa Maria Ksiegarnia i wydawnictwo Zygmunta Schlettera we Wroclawiu. 1833-1855 1956 Wroclaw - Z365 .R6
Rudnicka Jadwiga Biblioteka Ignacego Potockiego 1953 Wroclaw - Z997.P86 R8
Rudnicka Jadwiga Biblioteka Wilanowska. Dwiescie lat jej dziejow (1741-1932) 1967 Warszawa - Z997.P86 R83
Ryszewski Bohdan, ed. Studia o dzialalnosci i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika 1991 Torun 2 v.: V, VI Z818.U49 S78
Sawoniak Henryk Miedzynarodowy slownik akronimow z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych = An international dictionary of acronyms in library and information science and related fields 1976 Wroclaw - Z1006 .S34
Semkowicz Wladyslaw Przewodnik po zbiorze rekopisow wilanowskich 1961 Warszawa - Z6623 .P6
serial Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum 1998 Lodz 1998(v.8) Z665 .A26
serial Acta Universitatis Nicolai Copernici = Zeszyty naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu. Bibliologia 1996 Torun 1996(v.I); 1998(v.II-III - Pamieci Profesora Andrzeja Klosowskiego) Z8.P6 B49
serial Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1998 Wroclaw 1993(v.XVII); 1998(v.21: Marta Slakska-Zlat "Bibliometryczne badania rozwoju dyscypliny naukowej"); Z
serial Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliothecalia Wratislaviensia 1995 Wroclaw 1995(v.2), 1997(v.4) Z
serial Acta Universitatis Wratislaviensis. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Roczniki Biblioteczne 1998 Wroclaw 1998(v.42); 1999(v.43) Z
serial Bibliografia publikacji pracownikow Instytutu Historycznego 1945 Warszawa 1969(v.1) for 1945-1966; 1970(v.2) for 1967-1968; 1974(v.4) for 1971-1972; 1976(v.5) for 1973-1974; 1982(v.6/7) for 1975-1978; 1986(v.8) for 1979-1980 Z
serial Bibliotekarz. Czasopismo poswiecone sprawom bibliotek i czytelnictwa 1964 Warszawa 27: 1960(v.4-5); 28:1961(v.4-5); 30:1963(v.5); 31:1964(v.2-5) Z671 .B5805
serial Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej 1957 Krakow 9:1957(v.1,2);
10:1958(v.2);
12:1960(v.1-2);
13:1961(v.1-2);
14:1962(v.1-2);
15:1963(v.1/2);
16:1964(v.1-2);
17:1965(v.1-2);
18:1966(v.1);
20:1970(v.1/2);
22:1972(v.1/2);
23:1973(v.1/2);
24:1974(v.1/2);
27:1977(v.1/2);
28:1978(v.1/2);
29:1979(v.1/2);
33:1984(v.1/2);
36:1986(v.1/2);
37:1987(v.1/2);
38:1988(v.1/2);
40:1990(v.1/2);
41:1992(v.1/2);
42:1992(v.1/2);
43:1993(v.1/2);
44:1994(v.1/2);
45:1995(v.1/2);
46:1996(v.1/2);
48:1998(v.1/2);
Z
serial Inwentarz rekopisow Biblioteki Kornickiej 1993 Kornik IV:1983(sygn. 11008-12000; indeksy); V:1993(sygn. 12001-13000) Z6621 .B548714
serial Inwentarz rekopisow Biblioteki Zakladu Narodowego im. Ossolinskich we Wroclawiu 1948 Wroclaw 1948(v.I: rekopisy 1-7325) Z6621 .B83
serial Katalog mikrofilmow 1965 Warszawa vol. 10 (rekopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie) Z938.W39 B54
serial Katalog mikrofilmow i fotokopii polonicow z archiwow zagranicznych 1997 Warszawa V:1982; VI:1987; VII:1990; VIII:1992; IX:1992; X:1997 Z2529 .K33
serial Katalog rekopisow Biblioteki Narodowej 1972 Wroclaw 2 v.: IV(numbers 2667-3000, 7001-7200), X(numbers 8301-9000) Z6621 .W23
serial Katalog rekopisow Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1998 Warszawa I:1963 (numbers 1-262); III:1987(part I: numbers 584-743, part II: numbers 744-931); VI:1994(numbers 1838-2052); VII:1998(numbers 2053-2295); VIII:1998(numbers 2296-2513) Z6621.B5554 K69 1987
serial Materialy do bibliografii archeologii srodziemnomorskiej w Polsce. 1965 Wroclaw v.21(for the period of 1951-1960) Z2528.A8 M3
serial Prace badawcze i publikacje z zakresu socjologii w Polsce 1975 Wroclaw 1973 (publikacje - 1973; prace badawcze -1973/1974); Z7164.S68P7
serial Przeglad dorobku naukowego pracownikow Akademii Ekonomicznej w Krakowie za rok… Bibliografia 1985 Krakow 2:1985 (za rok 1983); 3:1986 (za rok 1984) Z7164.E2 B514
serial Przewodnik Bibliograficzny. Urzedowy wykaz drukow wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej 1999 Warszawa 42(54):1986(v.14); 54(66):1998(v.1-3; indeks przedmiotowy, indeks alfabetyczny); 55(67):1999(v.27-45,50-52; indeks alfabetyczny; indeks przedmiotowy A-N, indeks przedmiotowy O-Z); 56(68):2000(v.1-4, 6-12, 14-20, 20a, 25, 28-29) Z
serial Reshimat ma'amarim be-mada'e ha-yahadut = Index of Articles on Jewish Studies. (Founded by the Late Dr. Issachar Joel) 1983 Jerusalem 1982(with additions to 1966-1981):(no.22) Z6367 .J62
serial Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 Wroclaw, Warszawa, Krakow 1987(v.32); 1997(v.42); 1998(v.43); 1999(v.44) Z818.P62 A2
serial Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok … 1999 Warszawa 1985; 1987; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1997; 1998; 1999 Z818.W26 B5a
serial Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Lodzi za rok … 1999 Lodz XLV-XLVI:1994(za rok 1990-1991); XLVII:1994(za rok 1992); LII:1998(za rok 1997); LIII:1999(za rok 1998); Z818 .L86
serial Studia o bibliotekach i zbiorach polskich = Studien zu polnischen Bibliotheken und Bestanden 1992 Torun I:1991; II:1991; III:1992; IV:1992; VI:1994; VII:1997 Z817.A1 S78
Simor George, ed. Guide to the archives of the Polish Institute of Arts and Sciences of America 1984 New York, NY - Z1361.P6 P64 1984
Simor George, ed. Guide to the archives of the Polish Institute of Arts and Sciences of America 1988 New York, NY - Z1361.P6 S56 1988
Sliwinska Irmina, Stupkiewicz Stanislaw, compiled by Bibliografia literatury polskiej 'Nowy Korbut'. Romantyzm 1972 Warszawa 3 v.: 7-9 Z2521 .B55 no. 7-9
Stankiewicz Witold, ed. 50 lat Biblioteki Narodowej. Warszawa 1928-1978 1984 Warszawa - Z818.W26 A12 1984
Stanley John D., ed. Bibliography of Scholarly Publications by Peter de Beauvoir Brock from 1951 to 1999 1999 Toronto, Canada - Z8121.72 .S73 1999
Stoffel-Ozog Ewa, compiled by Numizmatyka i medalierstwo. Katalog dziel ze zbiorow Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu = Numismatics and Medal Art. A catalogue of publications in the collection of the University Library in Wroclaw 1992 Wroclaw - Z6870 .B53 1992 CJ5539
Stupkiewicz Stanislaw, Sliwinska Irmina, Roszkowska-Sykalowa Wanda, compiled by Bibliografia literatury polskiej 'Nowy Korbut'. Jozef Ignacy Kraszewski 1966 Krakow 1 v.: 12 Z2521 .B55 no. 12
Suchodolska Ewa The National Library in Warsaw 1974 Warsaw - Z
Szweykowski Zygmunt, Maciejewski Jaroslaw, compiled by Bibliografia literatury polskiej 'Nowy Korbut'. Literatura Pozytywizmu i Mlodej Polski 1982 Warszawa 4 v.: 13-16 Z2521 .B55 no. 13-16
Trombala Boleslaw, compiled by Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejetnosci. 1817-1951 1965 Warszawa - Z5055.P6 K782
Tyszkiewicz Teresa, compiled by Bibliografia literatury polskiej 'Nowy Korbut'. Boleslaw Prus (Aleksander Glowacki) 1981 Warszawa 1 v.: 17 vol.1 Z2521 .B55 17, vol. 1
Tyszkowa Maria Druga wojna swiatowa (1939-1945) w zbiorach BUW. Informator o rekopisach. = The IInd World War (1939-1945) in the Warsaw University Library. Catalogue of manuscripts. 1982 Warszawa - Z6207.W8 T98 1982
Walter Mieczyslaw Slaskie Polonica rekopismienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu 1949 Wroclaw 1 v.: I Z6621.B55553 P65 1949
Wepsiec Jan Polish Periodicals 1953-1956 1957 Washington, D.C. - Z6956.P7 W42
Wepsiec Jan Polish Serial Publications 1953-1956. An Annotated Bibliography 1958 Washington, D.C. - Z6956.P7 W43
Wieckowska Helena, Pliszczynska Hanna Podreczny slownik bibliotekarza 1955 Warszawa - Z1006 .W5
Wlodek Zofia, compiled by Polonica w sredniowiecznych rekopisach bibliotek niemieckich: Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Eichstatt, Harburg, Moguncja, Norymbera 1974 Wroclaw - Z2526 .W57
Wojakowski Jozef Ksiegozbiory Eustachego Kajetana Sapiehy (1797-1860) i Waclawa Seweryna Rzewuskiego (1785-1831) 1996 Warszawa - Z997.S236 W65 1996
Wojtkowski Andrzej Katalog Bibljoteki Raczynskich w Poznaniu. 1885-1931 - Poznan 1 v.: I Z6621.B555 B5
Wolanin Alphonse S. Polonica Americana. Annotated catalogue of the Archives and Museum of the Polish Roman Catholic Union 1950 Chicago, Illinois - Z1229.P6 P6
Wolanin Alphonse S. Polonica in English. Annotated catalogue of the Archives and Museum of the Polish Roman Catholic Union 1945 Chicago, Illinois - Z2526 .P63
Wolny J., Markowski M., Kuksewicz Z., compiled by Polonica w sredniowiecznych rekopisach bibliotek monachijskich 1969 Wroclaw - Z6620.G3 W64
Wolynska Ewa, compiled by Polish American Anniversary Booklets & Miscellaneous Publications at Connecticut Polish American Archive & Manuscript Collection 1994 New Britain, Conn. - Z1265 .C9 1994
Wyczawski Hieronim Eugeniusz, ed. Slownik polskich teologow katolickich = Lexicon theologorum Catholicum Poloniae 1981 Warszawa 4 v: I, II, III, IV Z7837 .S59 1981
Wynar Lubomyr R. Guide to the Polish American Ethnic Press. Slavic and East European Newspapers and Periodicals 1986 Kent, Ohio - Z6953.5.S62 W96 1986
Zathey Jerzy Katalog rekopisow sredniowiecznych Biblioteki Kornickiej 1963 Wroclaw - Z6621 .B548715
Zawadzka Krystyna Biblioteki klasztorne Dominikanow na Slasku (1239-1810) 1999 Wroclaw - Z
Zawadzki Romanus Maria Catalogus codicum manu s. Ioannis Cantii scriptorum qui in Bibliotheca Apostolica Vaticana asservantur = Katalog watykanskich rekopisow sw. Jana Kantego 1997 Cracoviae - Z6616.J492 Z39 1997
Zbikowska-Migon Anna Ksiazka naukowa w kulturze polskiego oswiecenia 1977 Warszawa - Z286.S37 Z24 1977
Zimmer Szczepan K. The Beginning of Cyrrilic Printing in Cracow, 1491. From the Orthodox Past in Poland 1983 Boulder, Colo. - Z232.F52 Z55 1983
Zimmer Szczepan K. The Jagellonian University Library in Cracow 1963 New York, NY - Z